Zasady działania Warszawskiego Klubu “Tygodnika Powszechnego:

Każda osoba stając się członkiem Warszawskiego Klubu „Tygodnika Powszechnego” akceptuje tym samym dokument programowy Klubów (Kluby „Tygodnika Powszechnego” Misja. Struktura Organizacyjna. Zasady działalności – dostępny na stroniewww.klubtygodnika.pl/nasze-kluby) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Każdy członek Klubu może określić swój sposób zaangażowania w działalność klubu.

Grupa Organizacyjna Klubu

Osoby, które deklarują aktywne uczestnictwo poprzez opiniowanie, organizowanie lub pomoc w realizacji działań klubowych tworzą Grupę Organizacyjną Klubu (GOK).
Każdy członek Klubu może do tej grupy dołączyć, uzyskując po półrocznej działalności prawo do głosowania nad projektami działań klubowych oraz prawo wyborcze.
Spotkania Grupy Organizacyjnej odbywają się w miarę potrzeby. W przypadku, gdy z ważnych i uzasadnionych przyczyn, członek GOK nie może regularnie brać udziału w spotkaniach grupy, może on uczestniczyć w jej działaniach korespondencyjnie.

Grupa Koordynacyjna

Członkowie Grupy Organizacyjnej wybierają spomiędzy siebie Grupę Koordynacyjną Klubu (GKK) tj. Koordynatora odpowiedzialnego za sprawy wewnętrzne Klubu i więź z innymi Klubami, jego Zastępcę oraz członków Grupy Koordynacyjnej. Dzielą oni między sobą obowiązki wynikające z odpowiedzialności za Klub. Koordynator ma prawo zaproponowania Zastępcy, do Grupy Koordynacyjnej natomiast może zgłosić się każdy członek GOK aktywnie w niej uczestniczący przez ostatnie pół roku. Zatwierdzenia wyboru Grupy Koordynacyjnej dokonuje się zwykłą większością głosów przez członków Grupy Organizacyjnej obecnych na spotkaniu wyborczym (lub przez proxy) i do tego uprawnionych.

Grupa Koordynacyjna bierze udział w tworzeniu programu, dzieli między siebie obowiązki związane z organizacją spotkań oraz rozpatruje postulaty i wnioski dotyczące działalności Klubu. Każdy członek Grupy Koordynacyjnej i Grupy Organizacyjnej może zgłosić swój projekt działalności klubowej jednocześnie przyjmując na siebie odpowiedzialność za jego realizację. Decyzje, także te dotyczące realizacji projektów, podejmuje Grupa Koordynacyjna większością głosów. Spotkania Grupy Koordynacyjnej będą odbywały się cyklicznie (do ustalenia).
Członkowie Grupy Organizacyjnej będą informowani i proszeni o zaopiniowanie decyzji Grupy Koordynacyjnej.
Czas wypowiedzenia się będzie określany w zależności od pilności sprawy:
– od 24-48 godzin w sprawach dotyczących uprawnień Grupy Koordynacyjnej
– od 48- 96 godzin w sprawach ogólno- klubowych
Nie zabranie głosu w jakiejkolwiek sprawie organizacyjnych i programowych będzie uznane za akceptację .Ostateczna forma spotkań i inicjatyw musi być zaakceptowana przez Koordynatora.
Koordynator i jego zastępca są wybierani w głosowaniu, w którym głosy członków Grupy Koordynacyjnej maja decydujące znaczenie. Zgłaszać i opiniować kandydaturę na koordynatora może każdy członek Grupy Organizacyjnej

Kadencja Koordynatora, Zastępcy Koordynatora i pozostałych członków Grupy Koordynacyjnej trwa rok, jest przedłużalna i może być wieloletnia.
Koordynator (jak i jego Zastępca), członkowie Grupy Koordynacyjnej mogą zostać odwołani przez Grupę Organizacyjną, jeśli działają na szkodę Klubu bądź rażąco naruszają jego interesy, zwykłą większością głosów, przez członków Grupy Organizacyjnej obecnych na spotkaniu wyborczym (lub przez proxy) i do tego uprawnionych.

Grupa Koordynacyjna ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu członka z Klubu.
Wykluczenie członka może nastąpić gdy:
– członek w rażący sposób uchybia postanowieniom dokumentu programowego Klubów Tygodnika Powszechnego,
– członek swym niegodnym zachowaniem lub działaniem narusza dobre imię i godzi w interesy Klubu,
– członek podejmuje działania naruszając niniejsze zasady działania Warszawskiego Klubu TP.

Sprawy nie uregulowane niniejszymi zasadami oraz wszelkie zmiany w zasadach funkcjonowania klubu poddawane są pod dyskusję (a w razie potrzeby i wagi spraw pod głosowanie) Grupie Koordynacyjnej.

INFORMACJA O KLUBIE

Warszawski Klub „Tygodnika Powszechnego” jest ruchem społeczno- kulturalnym, zrzeszającym czytelników i sympatyków „Tygodnika Powszechnego” i działającym w duchu tego pisma, w otwarciu na dialog, wolności i odpowiedzialność za Kościół, społeczeństwo i wspólnotę jaką tworzymy. Nie jest ruchem ani religijnym, ani kościelnym.
Nasza działalność oparta jest na zaangażowaniu grupy osób i prowadzimy ją korzystając z gościnności KIK, od którego jesteśmy jednak niezależni.
Współpracujemy z Redakcją „TP” i wieloma Klubami na terenie Polski jak i poza jej granicami.
Kluby Tygodnika Powszechnego posiadają stronę internetową klubtygodnika.pl

Klub Warszawski organizuje spotkania i debaty, zarówno we własnym gronie, jak i otwarte na inne środowiska. Naszymi gośćmi byli redaktorzy Tygodnika Powszechnego, Więzi, Znaku, członkowie KIK, Wspólnoty Sant’Egidio, ludzie zaangażowani społecznie i ludzie kultury.

W ramach działalności Klubu organizujemy wielu debat i spotkań w przestrzeni publicznej m.in. w Klubie Państwomiasto i muzeum Polin, podejmując tematykę dotyczącą spraw społecznych, kulturalnych, czy związanych z nauką i wiarą.
Klub stara się w swojej działalności odpowiadać na najaktualniejsze tematy i uczestniczyć w inicjatywach innych środowisk
Klub „Tygodnika Powszechnego” jest wspierany programowo i medialnie przez Redakcję pisma.
Spotkania klubu odbywają się w siedzibie KIK, Freta 20/24A, w drugi czwartek miesiąca o godz. 19:00. Ogłoszenia publikujemy na stronie facebook oraz na stronie internetowej klubów.

O więcej informacji prosimy zgłaszać się na adres warszawa@klubtygodnika.pl
lub na stronie klubtygodnika.pl/warszawa

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Nadchodzące wydarzenia:
[eventlist categories="6" whitelabel = true noresults="Brak nadchodzących wydarzeń" limit=15]

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!