Posted on: 12 kwietnia 2018 Posted by: Rafał Pikuła Comments: 0

Zmarła w zeszłym roku, Julia Hartwig była poetką wybitną, ale trochę niedocenianą. 10 kwietnia jej twórczość – osobną, zdystansowaną, klasycyzującą –  przybliżyły podczas warszawskiego spotkania w lokalu PaństwoMiasto Anna Piotrowska, prof. Anna Legeżyńska (autorka książki o poetce) oraz Maja Komorowska (aktorka przeczytała wybrane utwory Hartwig).

Prof. Anna Legeżyńska opowiedziała o swoim osobistym odkrywaniu poetki, o swoich spotkaniach z autorka, doświadczeniach z lektury jej prozy i poezji. Chociaż Julia Hartwig, poza pisaniem, całe życie zajmowała się tłumaczeniami i pracami redakcyjnymi, to właśnie z poezji jest najbardziej znana.

Podczas spotkania można było dowiedzieć się jak do i z poezji rodziła się Julia Hartwig, dama języka polskiego, o której mówiło się, że była „Miłoszem w spódnicy”. Poznaliśmy twórczą drogę autorki „Czułości”: Od wczesnych wierszy, utrzymanych w poetyce snu czy gier wyobraźni doszła z czasem do liryki osoby doświadczonej przez życie, której wrodzona i nabyta wiedza emanuje – w prostych, pozbawionych patosu słowach – mądrym spokojem i duchowym wyciszeniem. Promieniuje ciepłem, dobrem, światłem misternie rozproszonym, żeby złagodzić ostrość konturów w nieustannym poetyckim dyskursie ponad podziałami epok, stylów czy dążeń.

W „Kwartalniku Artystycznym” z 2011 roku Renata Gorczyńska pisała: Trzy wielkie dopływy zdecydowały o kształcie twórczości Julii Hartwig: poezja polska, francuska i amerykańska. Splotły się jak warkocz na jej głowie, upięty w pszeniczną koronę. Przez dziesiątki lat cyzelując formę, poetka doszła do wyrafinowanej prostoty i siły wyrazu. 

Podczas spotkanie była szansa by we wszystkich trzech dopływach się zanurzyć, by poznać siłę prostoty, potęgę słowa i piękno codziennego zachwytu. Kwietniowe otwarcie się na poezję jest kolejnym elementem literackiej formacji Warszawskiego Klubu obok spotkań „Klubowej kawiarenki” , do której zaprasza się pisarzy, dziennikarzy, aktorów, poetów – by zmierzyć się z ich twórczością i u źródła zaczerpnąć ciekawej literackiej wiedzy.

 

comments

Leave a Comment