Posted on: 26 grudnia 2014 Posted by: ks. Andrzej Perzyński Comments: 0

perzynskiCałą tajemnicę Bożego Narodzenia wysłowił św. Jan Ewangelista prosto i krótko: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Ważne jest tutaj słówko „między nami”. Słowo zamieszkało między nami. Nie zamieszkało w tobie, ani nie zamieszkało we mnie. Zamieszkało między nami, między ludźmi. Widać to w scenie Narodzenia. Pojawiło się między ludźmi. Nie w Marii samej i nie w samym Jozefie, i nie w pasterzu, ale między nimi. Słowo staje się ciałem i pojawia się między ludźmi.

Stało się coś niezwykłego: Bóg pojawił się na nowym poziomie. Dotychczas wiadomo było, że Bóg stworzył świat, że świat jest znakiem istnienia Boga, że można odczytać tajemnicę Bożą ze znaków, które Bóg pozostawił na niebie, na ziemi w rzekach i w górach. Ale teraz wiadomo jest coś więcej: że Bóg jest między nami. Bóg jest między ludźmi. A więc, na nowym poziomie. Jezus powie: „Gdziekolwiek jest was dwóch albo trzech zebranych w imię moje, tam ja jestem między wami”. A św. Paweł doda: „W Nim poruszamy się, żyjemy i jesteśmy”. Bóg pojawia się w tej przestrzeni, która pojawia się miedzy człowiekiem a człowiekiem, między mną a Tobą, między nami. Nie jest w Tobie, nie jest we mnie. Jest między nami.

comments

Leave a Comment