Nadchodzące wydarzenia

Proroctwa mesjańskie w Biblii hebrajskiej i Septuagincie

Antykwariat przy kościele oo. Dominikanów w Rzeszowie

Klub Tygodnika Powszechnego w Rzeszowie zaprasza 7 stycznia 2022 r. o godz. 19:00 do Antykwariatu przy kościele oo. Dominikanów w Rzeszowie na spotkanie pt. "Proroctwa mesjańskie w Biblii hebrajskiej i Septuagincie". Gościem spotkania będzie Michał Wilk, biblista, tłumacz, programista, tłumacz hebrajskiego i greki. Spotkanie o tym, dlaczego teksty tak bardzo Więcej…

Jak pomagać uchodźcom?

Online

Rozpoczynamy nowy rok, który stawia przed nami stare i nowe wyzwania. Kryzys emigracyjny, kryzys humanitarny, kryzys moralny, to są sprawy rzucające cień na nasze życie. Częstym pytaniem na naszych spotkaniach i w rozmowach było, jak pomagać i czy jesteśmy wobec tego, co się dzieje, bezradni. Dlatego właśnie od odpowiedzi na Więcej…

Ojczyzna jako wspólnota wyobraźni

Spotkanie formacyjne, które odbędzie się online 14 stycznia 2022 r. o godz. 19.00 na platformie Teams, organizowane dla członków i sympatyków białostockiego Klubu Tygodnika Powszechnego to propozycja wspólnej, pogłębionej refleksji nad formą patriotyzmu naszych czasów.  O ważnych dla nas wszystkich  tematach chcemy porozmawiać z Panem Profesorem Lechem Giemzą.

Miłość, śmierć i parę innych drobiazgów

Klub Tygodnika Powszechnego Trójmiasto zaprasza na rozmowę z poetą Antonim Pawlakiem, laureatem Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”, którą poprowadzi Michał Piotrowski. Spotkanie odbędzie się 19.01. 2022 r. godz.18.00 we Wspólnocie Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego w Gdańsku, ul. Malczewskiego 133, wejście od strony parkingu. Transmisję Więcej…

Czas przyjaźni

Jest pewna fundamentalna miara siły więzi emocjonalnej – to ilość czasu spędzanego wspólnie, np. na jedzeniu i piciu, śmianiu się, rozmawianiu, mówi Robin Dunbar, psycholog i antropolog w rozmowie „Siedem filarów” (1-2 TP 2022). O tym, jak ważna jest dla nas przyjaźń, jak ją rozumiemy i pielęgnujemy oraz jak wpływa Więcej…

Klubowe kolędowanie

Piwnica Powszechna ul. Pijarska 5, Kraków

Zapraszamy wszystkich na tradycyjne, wspólne kolędowanie. Tych, którzy mogą i chcą, oczywiście z paszportem covidowym, do naszej Piwnicy przy ul. Pijarskiej 5/20, a tych którzy nie mogą bądź są daleko online poprzez aplikację teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQ4ZjI4NzAtNmQyNy00ODU4LTgxNzItYjQ0ODM5MjJlYTM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2253ed42e2-805f-4b9b-9da2-fa13d5539019%22%7d

Nowa lektura “Wspólnego czytania”

Na poniedziałkowym,  spotkaniu online, 10 stycznia, została wybrana lektura na kolejny rok „Wspólnego czytania”. Jest nią wydana przez Więź rozmowa Ignacego Dudkiewicza z ks. prof. Andrzejem Szostkiem. “Uczestniczyć w losie Drugiego. Rozmowy o etyce, Kościele i świecie” Wybór ten będzie naszą kontynuację tematów poruszanych przez ostatnie dwa lata - etyki Więcej…

Piszą w Tygodniku – spotkanie z Markiem Kęskrawcem

Online

Kolejnym gościem Klubowego cyklu „Piszą w Tygodniku” będzie Marek Kęskrawiec. Spotkanie może się stać dla czytelników i czytelniczek okazją bliższego poznania nowego szefa działu „Kraj”, jego wizji publicystyki czy przekonań dotyczących najważniejszych problemów obserwowanych w polskim życiu publicznym. Zapraszamy we środę, 26 lutego, o godz. 20. na platformę Zoom. https://us06web.zoom.us/j/82856752808?pwd=VWpvTjRuUGt5cXBiNmxoUHBvNE4rZz09 Więcej…

Wspólne czytanie — Samo sumienie nie wystarczy

„Samo sumienie nie wystarczy” to pierwszy rozdział książki „Uczestniczyć w losie Drugiego. Rozmowy o etyce, Kościele i świecie” o którym porozmawiamy w poniedziałek, 31 stycznia o godz. 20:00. Link będzie przekazany koordynatorom w Kurierze niedzielnym, a następnie klubowiczom.