Nadchodzące wydarzenia

Jak rozmawiać i osiągać kompromisy przy skrajnie odmiennych stanowiskach? Czy możemy żyć razem?

W dzisiejszych czasach (szczególnie czasie trwającej pandemii) aktualne wydarzenia w strefie politycznej, społecznej, obyczajowej, religijnej prowadzą do wzmożonej polaryzacji opinii i zajmowanych stanowisk. Podłożem tego zjawiska są kwestie z przestrzeni: praw człowieka, równouprawnienia, dyskryminacji, wykluczeń, ekstremizmów, reformy kościoła, tematyki pandemicznej, teorii populistycznych i spiskowych. Różnorodności punktów widzenia niejednokrotnie przybiera formy radykalne, Więcej…

Grzech bałwochwalstwa

Bałwochwalstwo określa się jako najstarszy i najpoważniejszy grzech. Prawo Mojżeszowe nakazuje jasno służbę jedynemu Bogu i zakazuje oddawania czci bogom obcym. Zarówno Stary jak i Nowy Testament jednoznacznie zakazują politeizmu. Czym jednak jest bałwochwalstwo? Czego tak naprawdę dotyczy? Jak można rozumieć jego definicję zawartą w Katechizmie Kościoła Katolickiego, która określa Więcej…

test