Nadchodzące wydarzenia

Dzisiaj

 

Nadchodzące wydarzenia

Nawigacja Widoków

Wydarzenie Views Navigation

Dzisiaj

Pomaganie jest legalne.Kawiarenka na Jazdowie

Jazdów 3/12 Domen Państwo Miasto

  Sobotę, 3 czerwca o godz 16:00, w ramach Kawiarenki na Jazdowie poruszymy trudny i  ważny temat sytuacji na granicy polsko- białoruskiej. https://www.klubtygodnika.pl/pomaganie-jest-legalne/ Pretekstem do tego spotkania jest próba pokazania w Warszawie […]

Wielokulturowa tożsamość Gdańska i gdańszczan

Oliwski Ratusz Kultury w Gdańsku przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 25.

Od pierwszej wzmianki o Gdańsku minęły już 1043 lata. Historia naszego miasta jest bogata i burzliwa. Wpływ na jego rozwój miało z pewnością położenie, bardzo atrakcyjne ze względów gospodarczych, ekonomicznych, […]

Piszą w „Tygodniku” — Anna Goc

Online

Wtorek, 6 czerwca godz. 20.00  spotkanie online  z cyklu „Piszą w „Tygodniku" Rozmawiać będziemy z Anną Goc, laureatką XIV Edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego  za książkę „Głusza". Link do wydarzenia; https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODcwMzA4MjQtMmM4MC00MzNmLWFiODEtYjdiNGJmNmU4ZDUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2243ee42e6-fa23-4592-ab15-2b63cd221b68%22%7d

Franciszek —papież, który wszystko zmienia

Bielsko-Biała, Willa Sixta, ul. Mickiewicza 24 ul.Mickiewicza 24, Bielsko-Biała

Spotkanie z red. Edwardem Augustynem z "Tygodnika Powszechnego", akredytowanym przy Sala Stampa Stolicy Apostolskiej.