Posted on: 21 września 2018 Posted by: Michał Rychert Comments: 0

Wrześniowe – wyjazdowe – spotkanie Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Słupsku zgromadziło prawie 40 uczestników. Przez Kartuzy, gdzie zwiedzaliśmy kościół i erem kartuzów,  Żukowo, kościół i pozostałości klasztoru  Norbertanek, kolebkę haftu kaszubskiego dotarliśmy do Pelplina.

Punktem docelowym była Biblia Gutenberga, najdroższa księga świata. W drodze do Biblii rozmawialiśmy o  kształtowaniu się ksiąg biblijnych. Stawialiśmy pytanie o wiarygodność tekstualną Nowego Testamentu (pogadanki prowadził Michał Rychert) i wreszcie poddawaliśmy analizie literackiej perykopy pod względem różnorodnych rodzajów literackich (pogadankę przeprowadziła Dorota Kłos). Pelplin oprócz biblioteki bogatej w manuskrypty z XII -XII w., inkubałów czy wreszcie wspomnianej Biblii Gutenberga,  to również klasztor Cystersów i katedra z bogatą historią życia religijnego, społecznego i gospodarczego. W wokół jarmark cystersów ze swoimi atrakcjami.

comments

Leave a Comment