Wszyscy jesteśmy uchodźcami

“Nie ma jednak wątpliwości, że jeśli uznaję Chrystusa za mojego Boga, to przychodzi On dziś do mnie również w uchodźcy. W encyklice Deus caritas est papież Benedykt XVI dwukrotnie podkreśla, że są trzy płaszczyzny mojej tożsamości jako chrześcijanina, a zwłaszcza katolika: liturgia, wiara jako akceptacja prawd podawanych przez Kościół oraz caritas”.
“Zamknięcie na uchodźców uderza bardzo mocno w samą istotę chrześcijaństwa” mówi ks. prof. A. Szostek w rozmowie z Ignacym Dudkiewiczem  „Uczestniczyć w losie Drugiego”.

Poniedziałkowe „Wspólne czytanie” rozdziału „Wszyscy jesteśmy uchodźcami” poświęcone będzie refleksji nad naszym stosunkiem do „innego” „obcego”, przybysza.

Spotkanie poprowadzi Maria Ciechanowicz – Rutkowska z Klubu krakowskiego

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!