Wspólne czytanie: zaakceptować to, że jesteśmy w pełni zaakceptowani

„Boskość i człowieczeństwo muszą w jakiś  sposób być w stanie mówić jednym głosem, ponieważ jeśli jedność Boga i człowieka jest „prawdziwa” w Jezusie, to istnieje nadzieja, że może to być prawdą także w każdym z nas” — pisze Richard Rohr

Mamy oczekiwania i pragnienia, by obecność Boga była dla nas widoczna w materialny sposób, a nie przez nadprzyrodzone objawienia. Dlatego każdy sakrament ma element materialny: woda, chleb, wino, nałożenie rąk.

Bóg jest relacją i jest obecny we wszystkim, jego miłość jest nieskończona i obejmuje wszystko.

„Istotą wiary jest akceptacja tego, że jesteśmy całkowicie zaakceptowani!”

Jak rozumieć tę akceptację, zobaczyć Boga w całym stworzeniu, jak go w nim rozpoznać”?

 

 O tym również będziemy rozmawiać w poniedziałek, 20 listopada o godzinie 20. 00 po przeczytaniu drugiego rozdziału książki Richarda Rohra „Uniwersalny Chrystus”

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjBmZjg3M2UtM2I0Yy00OTUxLTkxN2QtZDM3MjgzOTdiMWU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2243ee42e6-fa23-4592-ab15-2b63cd221b68%22%7d

Spotkanie poprowadzi Mirosław Chmiel z Klubu w Gliwicach

 

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!