Wspólne czytanie. Wspólnota Drogi

W kolejnym rozdziale “Popołudnia chrześcijaństwa” ks. Tomas Halik odwołuje się do definicji Kościoła jako “ludu Bożego pielgrzymującego przez dzieje”. Ta metafora pokazuje relacje między  Kościołem i Izraelem, ale też określa nieustającą potrzebę przemiany. To Kościół będący “w ruchu” w procesie dojrzewania  w więc i poszukiwania”, mający rolę “szkoły życia i szkoły mądrości”. Ma też przypisaną mu, szczególnie mocno przez Franciszka w określeniu “szpital polowy”, powinność leczenia duchowych i moralnych chorób ludzkości oraz rozwoju duchowości i kontemplacji.

Zapraszamy do rozmowy online w poniedziałek, 5 czerwca o godz. 20:00. Spotkanie poprowadzi Artur Grzybowski związany z Klubem Krakowskim.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWEwMmI2N2UtNjRiYi00NDQzLTk2MTktYWVjMjg0OTRiODA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2243ee42e6-fa23-4592-ab15-2b63cd221b68%22%7d

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!