Wspólne czytanie. Przygotować się na śmierć

Kolejne spotkanie z książką “Uczestniczyć w losie Drugiego. Rozmowy o etyce, Kościele i świecie”.

“W naszej kulturze bardzo potrzebne jest realistyczne, trzeźwe i jednocześnie z całą czcią podjęte zagadnienie umierania i przygotowywania się do śmierci”- mówi ks. prof. Andrzej Szostek w rozdziale „Przygotować się na śmierć”, który będzie po raz drugi tematem naszych rozważań na „Wspólnym Czytaniu” 4 kwietnia o godz. 20:00

Podejmiemy tematy dotyczące naszego stosunku do śmierci. Czy można do niej się przygotować? Porozmawiamy o wyzwaniach, jakie stawia przed nami rozwój nauki w medycynie, odpowiedzialność lekarza i prawa chorego. Czym jest podtrzymywanie życia, a czym uporczywe leczenie? Czym się moralnie różni zaprzestanie leczenia od eutanazji? Skoro ingerujemy w życie ludzkie, by je podtrzymywać, dlaczego nie mamy prawa ingerować w jego zakończenie?
Trudne są to tematy, dlatego zaprosiliśmy ks. Andrzeja Szostka, by nam w tej rozmowie towarzyszył.

Link do spotkania
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQwYzBhZGYtZjM1ZS00Y2U3LWI4ZGUtMDliNTIxNzgxNzgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2243ee42e6-fa23-4592-ab15-2b63cd221b68%22%7d

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!