Wspólne czytanie: Duchowość jako namiętność wiary

Wielkim wyzwaniem współczesnego Kościoła jest przejście od religii do duchowości pisz ks. Tomas Halik w rozdziale „Duchowość jako namiętność wiary” który będziemy omawiać w poniedziałek, 8 maja o godz. 20:00 na Wspólnym czytaniu.

Ewangelizacja nie będzie efektywna, jeśli nie przeniknie do głębokiego wymiaru ludzkiego życia i ludzkiej kultury, jaką jest duchowość i to duchowość, którą zainteresowanie i praktykowanie w świecie rośnie poza obrębem instytucjonalnego Kościoła.

Z drugiej strony ożywienie potrzeby duchowości wśród świeckich Kościoła dochodzi często w czasach kryzysów religii instytucjonalnej.

„Największą przysługę oddadzą wiarygodności i żywotności wiary ci chrześcijanie, którzy będą mieć odwagę wyjść poza obecne mentalne i instytucjonalne granice Kościoła, za przykładem św. Pawła będą dla wszystkich wszystkim i wyruszą jako poszukujący z poszukującymi nowej drogi” („Popołudnie chrześcijaństwa”)

Jak widzimy w tym swoją rolę?

Rozmowę poprowadzi Kazimierz Urbańczyk z Klubu krakowskiego.

Link do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJhOTM3MDAtZTg5Mi00YTAwLWEzNDQtOWEzY2RjNWIzZjhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2243ee42e6-fa23-4592-ab15-2b63cd221b68%22%7d

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!