Wspólne czytanie. Ciemność w południe

Na kolejnym spotkaniu „Wspólnego czytania” rozważać będziemy rozdział „ Ciemność w południe” z książki Tomasa Halika „ Popołudnie chrześcijaństwa”

„Kiedy działalność Kościoła ogranicza się do udzielania sakramentów, a religijność nie zmienia się w wiarę osobistą, chrześcijaństwo staje się zwykłą religią kulturową, która przy zmianie społeczno- kulturalnego paradygmatu szybko upada i zanika” -pisze autor i na pewno odniesiemy się do tego istotnego sformułowania.
Nie jest to jednak jedyny powód schyłku południa, o którym pisze. Na pewno należy do nich kryzys kleru, skandale wewnątrz Kościoła, rozrastające się struktury i nieprzystawalność do zmieniającej się rzeczywistości.

Zapraszamy do rozmowy w poniedziałek 23 stycznia o godz. 20:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGFlYzdmZTktYThjYy00MmI4LWEzYjYtMjQxOTJmMjhlM2Y1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2243ee42e6-fa23-4592-ab15-2b63cd221b68%22%7d

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Witkowiak, koordynatorka Klubu w Poznaniu

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!