Wiara jako doświadczenie tajemnicy

Wiara i niewiara to różne interpretacje świata, do których każdy może dopisać wiele argumentów i wniosków z badań empirycznych. To, co jest istotne, to wiarygodność czynów, które za tymi interpretacjami idą, pisze Tomas Halik w drugim rozdziale książki “Popołudnie chrześcijaństwa”.
W obecnym rozumieniu duchowości wiara i niewiara nie dają się jednoznacznie zróżnicować. Jej obecność w przypadku konkretnych ludzi może ocenić tylko sam Bóg.
O wierze, jako doświadczeniu tajemnicy, porozmawiamy w poniedziałek, 21 listopada o godz. 20 online;
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmQ1ZGE0NjEtZTE2NS00MWExLWI5NTItNjQyMTRmYTI3NWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2243ee42e6-fa23-4592-ab15-2b63cd221b68%22%7d

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!