Uwierzmy w etyczną politykę

Czy prawda powinna być podstawą życia społecznego? Czy można w ogóle być etycznym politykiem? Czy wstyd i bezwstyd mają wartość moralną? Czy obywatelska powinność interesowania się życiem publicznym ma charakter moralny?

Takie, między innymi, pytania stawiają sobie rozmówcy w kolejnym rozdziale książki „Uczestniczyć w losie Drugiego” ks. prof. A. Szostka.

„Uwierzmy w etyczną politykę” to temat poniedziałkowego spotkania z cyklu “Wspólne czytanie”,  które poprowadzą Mirosław Chmiel i Mariusz Hewczuk.

Zapraszamy w poniedziałek, 9 maja o godz. 20:00

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTcwMDI5MzctY2I5MS00NDUzLTk2ZDEtMjU5ODVkYWJlOWE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2243ee42e6-fa23-4592-ab15-2b63cd221b68%22%7d

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!