Tysiąc lat jak jeden dzień

Zapraszamy na czwarte spotkanie wokół książki ks. Tomasa Halika “Popołudnie chrześcijaństwa” w poniedziałek, 19 grudnia o godz 20:00  (online)

Podążając za myśleniem Junga, porównującego bieg ludzkiego życia do faz dnia, autor umieszcza chrześcijaństwo w fazie popołudnia, wieku dojrzałego, gdy przychodzi czas na refleksję i duchowy rozwój. Gdy tego zabraknie, grozi zapadnięcie się w starość, zgorzknienie, rezygnacja.

“Przegapienie momentu na reformę albo wręcz próba powrotu do modelu sprzed kryzysu południa, może wytworzyć formę jałową i odpychającą. Równie niebezpieczne i nierozważne są powierzchowne próby rozwiązania kryzysu, te, które skupiają się tylko na reformie instytucji kościelnych, a nie dbają o głębię zmiany w teologii i duchowości; rezultaty będą wyłącznie pozorne, a w efekcie nastąpi chaos.”

Rozmowę poprowadzi Zofia Melloch z Klubu “TP” w Trójmieście.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2QwMzZhODctNzQ4Yy00NjAyLWJjOWUtOGM0M2JjMzE5NTk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2243ee42e6-fa23-4592-ab15-2b63cd221b68%22%7d

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!