Samo sumienie nie wystarczy — rozpoczęliśmy “Wspólne czytanie”

Rozpoczęliśmy „Wspólne czytanie” rozmową z autorami książki „Uczestniczyć w losie Drugiego” Ignacym Dudkiewiczem i ks. prof. Andrzejem Szostkiem.

“Kluczowe znaczenie w refleksji etycznej, w każdym razie w mojej refleksji, ma właśnie ten postulat: „uczestniczyć w losie Drugiego” objaśnia we wstępie tytuł książki ks. prof. Andrzej Szostek.

Nasi goście mówili o tym, jak powstawał wybór tekstów w do książki, jak prowadzone były rozmowy, przechodzące od konkretnych przykładów z naszego życia w etyczne i chrześcijańskie rozważania , mówili o potrzebie wrażliwości i zdolności samodzielnego  myślenia w  zgłębianiu spraw etycznych.

Ks. Alfred Wierzbicki, który również był gościem spotkania mówił, że Jezus nie odwoływał się do autorytetów, nakazów Pisma, ale odwracał stawiane przez siebie pytania, kierując je do wrażliwości człowieka.

„Podejmując trudne tematy i zadając sobie najtrudniejsze pytania, człowiek rozwija swoje myślenie na temat moralności i samą moralność” pisze we wstępie do książki Ignacy Dudkiewicz.

„Człowiek moralnie dojrzewa właśnie wtedy, gdy stawia sobie trudne pytania i nie poprzestaje na doraźnych i polubownych rozstrzygnięciach” mówił ks. Andrzej Szostek. Ci, którzy mają “święty spokój”, są duchowo martwi.

“Jak przełożyć to podstawowe przekonanie, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, że jak mówi tytuł tej książki – „uczestniczymy w losie Drugiego”, na konkretne odpowiedzi? Z pewnością w ich znajdowaniu pomaga etyka.” (Ignacy Dudkiewicz)

 

Zapraszamy do rozmowy o tym, jak etyka kształtuje naszą relację z Bogiem i drugim człowiekiem.

Spotkanie z autorami książki 24 stycznia, które przygotował i poprowadził ks. Andrzej Perzyński było wspaniałym do takiej rozmowy początkiem.

 

„Samo sumienie nie wystarczy” to pierwszy rozdział książki „Uczestniczyć w losie Drugiego. Rozmowy o etyce, Kościele i świecie” o którym porozmawiamy w poniedziałek, 31 stycznia o godz. 20:00.

Link do wydarzenia będzie przesłany koordynatorom  klubów w Kurierze niedzielnym i dalej przez nich przekazany klubowiczom.

 

 

 

 

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!