Gesty, dotyk, słowo, cielesność jako narzędzia głębszego przekazu

Wiara musi się owinąć wokół czegoś materialnego, mówi ks. Grzegorz Strzelczyk. Zapraszamy do rozmowy o tekście ks. Grzegorza Strzelczyka „Przez dotyk”, w poniedziałek, 10 października o godz. 20:00. To spotkanie z cyklu “Wspólne czytanie”, gdzie tym tym razem rozmawiamy o tekstach z najnowszego dodatku specjalnego Tygodnika Powszechnego, pt. „Ciało się udało”.

Link do spotkania, które przygotowała i poprowadzi Katarzyna Witkowiak:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDZjMDA4MzEtZTE5Ni00NjRlLTlhNWQtMDkyMjkwNDMwZjc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2243ee42e6-fa23-4592-ab15-2b63cd221b68%22%7d

 

Spotkanie przygotował i poprowadzi .

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!