Czytać znaki czasu

Zapraszamy do rozmowy wokół trzeciego rozdziału książki Tomasa Halika “Popołudnie chrześcijaństwa”.

“W chrześcijaństwie nie da się służby Bogu oddzielić od służby człowiekowi, a poznawanie Boga od poznawania człowieka i świata” pisze autor w rozdziale: “Czytać znaki czasu”,  a doświadczenie historyczne jest przestrzenią objawienia się Boga

Jak powinien w obecnym Kościele wyglądać dialog z człowiekiem i jak widzimy relacje między Bogiem a wiedzą, nauką i kulturą ludzkości.

O tym wszystkim porozmawiamy na spotkaniu w poniedziałek, 5 grudnia o godz. 20:00, online.

Rozmowę poprowadzi Piotra Magosz

 

Link do wydarzenia

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjhmYmRhYjMtNmU3Yi00Nzc0LWI5MjMtNjBhMGZhNzI5YTgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2243ee42e6-fa23-4592-ab15-2b63cd221b68%22%7d

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!