Cały ten seks

Zapraszamy do rozmowy wokół jednego z tekstów Wydania Specjalnego “Tygodnika Powszechnego” o odkrywaniu fenomenu ludzkiego ciała.
W wydaniu “Ciało się udało” można przeczytać między innymi o seksualności, sporcie, jedzeniu, fizjologii, nieśmiertelności i duszy.

Jak to w “Tygodniku” bywa, każdy temat ma wiele odsłon!
Spotkanie o tekście “Cały ten seks” odbędzie się online, 26 września o godz. 20.00
Link do spotkania;
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjJmN2ZiYzQtNzc4MS00NDNhLWE0YTUtYjgwMjJiZmRjYTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2243ee42e6-fa23-4592-ab15-2b63cd221b68%22%7d
Rozmowę poprowadzi Piotr Magosz z Klubu w Gliwicach

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!