Zapraszamy na spotkanie w ramach “Wspólnego czytania”

Przechodzimy do kolejnego rozdziału: ““Wyrzućmy z głów słowo „obcy”. Między ksenofobią a patriotyzmem”, a w rozważaniach będzie nam towarzyszył ks. prof. Andrzej Szostek.

 

“Broniąc się przed kontaktem z innymi kulturami i tożsamościami, wcale nie buduję własnej, tylko ją degraduję, nie pozwalam się jej rozwijać. Ktoś, kto zamyka się wyłącznie w polskiej tradycji lub nieustannie porównuje ją ze wszystkim wokół, nie będzie dojrzałym patriotą, nawet jeśli recytuje z pamięci Mickiewicza i Sienkiewicza, gra Chopina, śpiewa Moniuszkę i ogląda obrazy Matejki. Bo nie pozna tradycji innych narodów. Takie zamknięcie się we własnej tradycji kulturowej to budowanie nie pomnika, tylko nagrobka polskiej kultury. Kultura musi żyć, a żyje wtedy, kiedy jest twórcza. Twórczość zaś wymaga dialogu, spotkania, niekiedy konfrontacji, ale nie nastawionej na udowadnianie komuś wyższości, tylko będącej próbą zobaczenia własnej kultury przez pryzmat innego spojrzenia. ”

Ostatnie przed wakacjami spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 27 czerwca o godz. 20:00 na Teams;

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2QyZTU3ZTItMTM5Yy00NWFlLWFiOTMtYTRjNjczZTg2ODVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2243ee42e6-fa23-4592-ab15-2b63cd221b68%22%7d

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!