Posted on: 5 marca 2018 Posted by: Monika Mellerowska Comments: 0

Klub Tygodnika Powszechnego w Grudziądzu spotkał się z książką ks. Józefa Tischnera i Jacka Żakowskiego Tischner czyta Katechizm skupiając się w okół pierwszej jej części Rewolucja w Kościele, która dotyczy zmian w Katechizmie Kościoła katolickiego jakie dokonały się po II Soborze Watykańskim. I choć mieliśmy przed samym rozpoczęciem spotkania problemy z ustalonym miejscem, to szybko udało nam się zorganizować i przenieść je do innego lokalu, gdzie spotkaliśmy się w trochę okrojonym składzie, ale mimo tych kłopotów dyskusja bardzo szybko się rozwinęła.

Książka Tischner czyta Katechizm jest zapisem rozmów – publikowanych w Tygodniku Powszechnym oraz emitowanych W Telewizji Polskiej w latach 1995-1996, w której dwa autorytety – prof. ks. Józef Tischner w dziedzinie teologii i dziennikarz Jacek Żakowski – rozważają na temat zmian w KKK. Nasze spotkanie, w znacznej części zajęły rozważania nad intrygującym tytułem rozdziału – r e w o l u c j a  i wszystkim, co ona za sobą niesie. Zmiany w katechizmach – trydenckim i watykańskim przybliżał nam nasz gość – ksiądz Łukasz Światowski, który w Grudziądzu odprawia msze trydenckie. Wychodząc od definicji wiary, w której już wyraźnie zaznaczają się różnice (z definicji wiary w nowym KK znika Kościół Boży) ksiądz zobrazował nam w sposób jasny i rzeczowy obydwa katechizmy. Od definicji wiary przeszliśmy do sposobów jej wyznawania (a więc filarów wiary budowanych w dzieciństwie, możliwości jej poznawania, pogłębiania i okazywania).  Zatrzymując się nad capax Dei rozważyliśmy różnice między tym, co człowiek może (i na co go stać), a tym czego nie powinien. Poza definicjami omówiliśmy także rolę Kościoła w odbiorze nowego Katechizmu, zwracając szczególną uwagę na różnice w jego postrzeganiu przez pryzmat dwóch różnych katechizmów. Ponadto krótko zastanowiliśmy się nad różnicami w rozumieniu i odczuwaniu przynależności do rodziny chrześcijańskiej dawniej i dziś, wspierając się – dzięki wiedzy naszego gościa – Katechizmem trydenckim.

Mimo, iż nasze spotkanie trwało długo temat nie został wyczerpany, tym bardziej cieszą nas kolejne, na których będziemy mogli porozmawiać na temat spostrzeżeń powstałych przy lekturze książki Tischner czyta Katechizm i nurtujących zagadnień, które urodziły się w trakcie pierwszego spotkania.

 

 

comments

Leave a Comment