Wspólne czytanie. Ciemność w południe

Na kolejnym spotkaniu „Wspólnego czytania” rozważać będziemy rozdział „ Ciemność w południe” z książki Tomasa Halika „ Popołudnie chrześcijaństwa”

„Kiedy działalność Kościoła ogranicza się do udzielania sakramentów, a religijność nie zmienia się w wiarę osobistą, chrześcijaństwo staje się zwykłą religią kulturową, która przy zmianie społeczno- kulturalnego paradygmatu szybko upada i zanika” -pisze autor i na pewno odniesiemy się do tego istotnego sformułowania.
Nie jest to jednak jedyny powód schyłku południa, o którym pisze. Na pewno należy do nich kryzys kleru, skandale wewnątrz Kościoła, rozrastające się struktury i nieprzystawalność do zmieniającej się rzeczywistości.

Zapraszamy do rozmowy w poniedziałek 23 stycznia o godz. 20:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGFlYzdmZTktYThjYy00MmI4LWEzYjYtMjQxOTJmMjhlM2Y1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2243ee42e6-fa23-4592-ab15-2b63cd221b68%22%7d

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Witkowiak, koordynatorka Klubu w Poznaniu

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

O Wspólnocie Indywidualności

Tworzymy przestrzeń do spotkania i rozmowy młodych członków i sympatyków Klubów “Tygodnika Powszechnego”. “Wspólnota indywidualności” to coroczne spotkanie połączone z debatami i warsztatami, podczas których poruszamy najistotniejsze problemy współczesnego świata: od problemów demokracji, aktywności młodych, przez kwestie ekologiczne, aż po równościowe.

W spotkaniu udział może wziąć każdy, komu bliska jest rozmowa i poszukiwanie rozwiązań w atmosferze wzajemnego szacunku. Jedynym ograniczeniem jest wiek (16-40 lat). Nie musisz być członkiem Klubów!

Współorganizator

Kilka zdań o pierwszej edycji

Podczas pierwszej edycji, która odbyła się w pierwszy weekend września w Warszawie spotkało się 25 Klubowiczów z Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Poznania, Wrocławia, Warszawy i Trójmiasta, by rozmawiać i uczyć się od znamienitych gości i siebie nawzajem o demokracji, edukacji, pomocy niepełnosprawnym i bezdomnym, ochronie środowiska. I tak o Białorusi rozmawialiśmy z Małgorzatą Nocuń, o sprawach społecznych z Bartoszem Bartosikiem, ks. Adamem Bonieckim, Martą Titaniec, Mirosławem Wlekłym i Justyną Zorn, a o ekologii z Markiem Józefiakiem. Skutkiem ubiegłorocznej “Wspólnoty…” były spotkania uczestników i wspólne inicjatywy podejmowane m.in. we Wrocławiu i Warszawie.

Organizatorzy wspólnoty:

Joanna Stawiarska - Członkini Klubu
Małgorzata Jasionek - Członkini Klubu
Konrad Stanowicz - Koordynator

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!