Posted on: 9 grudnia 2017 Posted by: Justyna Nowicka Comments: 0

EWANGELIARZ NIEDZIELNY, 10 grudnia 2017

II NIEDZIELA ADWENTU

Mk 1, 1-8

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

Jak jest napisane u proroka Izajasza: «oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

Czy to nie zaskakujące, że Jan aby głosić wychodzi na pustynię? Logika wskazywałaby raczej na to, że powinien wejść do miasta, tam gdzie jest jak najwięcej tych, którzy mogliby go usłyszeć. Komu chce głosić na pustyni. To jest pierwsza rzecz, która uderza mnie w tym fragmencie.

Pozwolę sobie tą sytuacje pustyni potraktować analogicznie. Czy nie jest tak, że głos Bożych wysłańców często dociera do nas kiedy przezywamy jakąś wewnętrzna pustynię? Kiedy doprowadzimy się albo zgodzimy na postawę pewnej duchowej nędzy i pustki.  Wtedy dociera do nas głos: nawróć się. Wyprostuj ścieżkę do Boga.

Aby odpowiedzieć na to wezwanie trzeba wyjść z miasta, ze swojego codziennego życia i zanurzyć się w rzece. Pozwolić, by Woda Żywa obmyła nas. By przemieniła nas z grzeszników w grzeszników przemienionych chrztem w Duchu. Którzy pragną odwrócić się od grzechu i zwrócić ku Chrystusowi.

Człowiek nie jest w stanie dokonać tego sam – nawet najbardziej szczerą intencją. Tego dokonać może tylko Mocniejszy. I tylko kiedy poddajemy się działaniu Ducha Świętego jesteśmy w stanie Go rozpoznać. Jego nadejście w naszym życiu i prawdziwe znaczenie tego wydarzenia.

comments

Leave a Comment