Wizja Kościoła papieża Franciszka

Warszawskie spotkanie styczniowe „Jest to również nasze marzenie– wizja Kościoła papieża Franciszka”, poprzedziło wspólne kolędowanie, w świątecznym nastroju, po wysłuchaniu nagrania opowieści wigilijnej “Podróż zimowa” ks. Adama Bonieckiego.

Spotkanie tematyczne  rozpoczęła wypowiedź red. Zbigniewa Nosowskiego, który za pomocą połączenia telefonicznego (nie mógł być obecny), wprowadził nas w genezę i historię listu Pro Pope Francis i powstającej publikacji “Jest to również nasze marzenie” poświęconej wsparciu wizji Kościoła papieża, Kościoła “matczynego i pasterskiego”

Zastanawialiśmy się nad pytaniami, które autorzy listy, Tomáš Halík i Paul M. Zulehner, stawiają jego sygnatariuszom, by tę wizję zweryfikować przez poznanie praktyk, problemów i potrzeb Kościoła w różnych częściach świata.

  1. Jakie są znaki naszych czasów i wyzwania stojące przed Kościołem w Twoim kraju, regionie, kontynencie? 
  2. W jaki sposób Kościół może i powinien stawiać czoła tym wyzwaniom? 
  3. Jakie przemiany w Kościele (na Twoim kontynencie) są niezbędne, aby był on zdolny mierzyć się z wyzwaniami naszych czasów w duchu Ewangelii? 

Ta część naszej rozmowy  z pewnością wymaga specjalnego opracowania i podsumowania,  złożenia wypowiedzi w jedną całość.

Dotyczyły one zarówno wyzwań stojących przed Kościołem, takich jak rozwój nauki i myśli społecznej, globalizacja, kapitalizm, zanieczyszczenie środowiska, jak i poszukiwań sposobów sprostania tym wyzwaniom. Była mowa o umiejętności i warunkach dialogu wewnątrz Kościoła, i poza nim, konieczności zmiany rozumienia czym jest Kościół i kim jest osoba wierzącą, przemian w relacjach świecki- duchowny oraz odbudowy wzajemnego szacunku.

Mówiliśmy o strachu, złożoności  podziałów, utracie wiarygodności i kryzysie autorytetów, potrzebie formowania sumień i otwarcia się na siebie nawzajem, stworzeniu nowych form życia wspólnotowego, konieczności zmiany języka oraz sposobu postrzegania własnej roli i roli naszych pasterzy.

Moderatorem spotkania, dającym nam merytoryczne wsparcie i ukierunkowanie rozmowie był ks. Andrzej Perzyński

To co staraliśmy się uniknąć to krytykanctwa i ubolewania (co nie zawsze w takich rozmowach się udaje) by podjąć próbę sformułowania wyzwań jakie stoją przed Kościołem i tego jakich przemian w nim oczekujemy, ze szczególny uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i naszego zaangażowania.

Mamy nadzieję że nasze spotkanie zaowocuje materiałem, który je podsumuje, i będzie mógł być wykorzystany jako głos jednego ze środowisk z Polski w debacie na temat wizji „franciszkowego” Kościoła. Dlatego byłoby wskazane by napłynęły głosy, krótkie i zwięzłe odpowiedzi na te trzy pytania, również z innych klubów.

 

 

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Nadchodzące wydarzenia:
[eventlist categories="6" whitelabel = true noresults="Brak nadchodzących wydarzeń" limit=15]