Adwentowy budzik

Rajewski Bartosz - PortretI NIEDZIELA ADWENTU
Mt 24, 37-44

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

W sierpniu trzynastoletniego Dawida spotkała tragedia. W chłopca uderzył samochód.  Rokowania lekarzy były dramatyczne. Chłopiec w śpiączce we wrześniu trafił do warszawskiej kliniki „Budzik”. I stał się cud. Po trzech miesiącach Dawid otworzył oczy!
Nie potrafiąc przypomnieć sobie słów, poprosił o kartkę, na której napisał „Kocham Cię mamo”.

Rozpoczynamy okres Adwentu. Wraz z Maryją i Józefem wchodzimy na drogę prowadzącą do Betlejem. Być może wydaje nam się, że nie mamy czasu, aby ten Adwent przeżyć inaczej, z większym zaangażowaniem; być może jesteśmy zmęczeni codziennością; być może doświadczamy naszego ubóstwa duchowego; być może z lękiem patrzymy
w przyszłość. Być może… Z pewnością jednak to właśnie nas zaprasza Jezus na drogę prowadzącą do spotkania z Nim w tajemnicy Wcielenia – Bożego Narodzenia. Zaprasza właśnie nas  – zabieganych, zmęczonych, ubogich duchowo, doświadczonych przez grzech, z obawą patrzących w przyszłość.

Czas Adwentu to czas przebudzenia. Adwent to czas czuwania. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie (Mt 24, 42). Czuwać etymologicznie oznacza, „nie spać” stąd „trwać bez snu”. Tym, co nas usypia, jest nasze przywiązanie do grzechu, nasze narzekanie, pesymizm. To wszystko powoduje, że skupiamy się na sobie, ogarniają nas ciemności i nie potrafimy już dostrzec ani Boga, ani drugiego człowieka. W każdym z nas jest trochę ciemności. W każdym z nas można znaleźć coś, co nie zostało jeszcze dotknięte i przemienione łaską Boga. Każdy z nas ma momenty całkowitego uśpienia. Dlatego potrzebujemy takiej duchowej kliniki „Budzik” – specjalnego czasu, specjalnego miejsca, specjalnej opieki, specjalnych warunków, aby móc się wybudzić z duchowego letargu. Adwent jest właśnie taką kliniką. To czas szukania korzeni obecnego w nas zła i otwierania swojego serca na działanie przychodzącego Jezusa. Adwent to czas odrodzenia wiary, która pozwala nam głębiej odczytywać wydarzenia z historii naszego życia. To czas, abyśmy na swoje życie spojrzeli przez pryzmat wiary i dostrzegli, że podobnie, jak chłód zimy przygotowuje cuda wiosny, tak nasze bóle i troski dnia dzisiejszego przygotowują nowe życie, nowe zmartwychwstanie świata. W końcu Adwent to czas odnalezienia drogi miłości, która ma nas przybliżać do drugiego człowieka, a tym samym do Boga.

Adwent ma służyć naszemu przebudzeniu, abyśmy podobnie jak trzynastoletni Dawid doświadczyli cudu i w dzień Bożego Narodzenia, klęcząc przed żłobkiem, wpatrując się w nowonarodzonego Jezusa, mogli wypowiedzieć najszczersze wyznanie wobec Boga „Kocham Cię, Jezu”.

 

Ps. Ogromne wrażenie zrobiły na mnie niezwykle wzruszające słowa znanej aktorki – Ewy Błaszczyk, która w minionym tygodniu w jednym z programów telewizyjnych apelowała o wsparcie finansowe dla założonej przez siebie Kliniki „Budzik”. Do tego specjalistycznego, jedynego takiego w Polsce szpitala, przyjmowane są dzieci będące w śpiączce. Klinika nie ma środków finansowych na prowadzenie dalszej działalności. Skoro Adwent jest czasem odnajdywania drogi miłości, która ma nas przybliżać do drugiego człowieka, może warto podjąć postanowienia, które pomogą nam zaoszczędzić trochę grosza i wesprzeć działalność kliniki?

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Ewangeliarz redaguje:

Autorzy:

W przeszłości ewangeliarz redagowała Justyna Nowicka, a autorami byli Jolanta Elkan-Wykurz, ks. Andrzej Draguła, ks. Arkadiusz Lechowski, Agnieszka Nowak, ks. Andrzej Perzyński, Maciej Radecki.

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!