Ewangeliarz niedzielny

Ewangeliarz niedzielny
ks. Bartek Rajewski

Wypatrując autorytetu

EWANGELIARZ NIEDZIELNY, stycznia 2022 roku III Niedziela zwykła Łk 1, 1-4; 4, 14-21. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
Michał Rychert

Symbole Nowego Przymierza

EWANGELIARZ NIEDZIELNY, 16 stycznia 2022 II NIEDZIELA ZWYKŁA J 2, 1-11 W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
ks. Andrzej Perzyński

Więź z grzesznikami

Ewangeliarz Niedzielny, 9 stycznia 2021 Niedziela Chrztu Pańskiego Łk 3, 15-16. 21-22 Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
ks. Bartek Rajewski

Dom

EWANGELIARZ NIEDZIELNY, 26 grudnia 2021 Niedziela Świętej Rodziny Łk 2, 41-52 Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
ks. Bartek Rajewski

Gościnność

EWANGELIARZ NIEDZIELNY, 19 grudnia 2021 IV NIEDZIELA ADWENTU Łk 1,39-45 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
Michał Rychert

Pytania nieobojętne

EWANGELIARZ NIEDZIELNY, 12 grudnia 2021 III NIEDZIELA ADWENTU Łk 3, 10-18 Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni». Przyszli także celnicy, żeby przyjąć

Czytaj więcej »
Ewangeliarz redaguje:
Autorzy: