Ewangeliarz niedzielny

Ewangeliarz niedzielny
Łukasz Benedykt Bilski

Miłość, jedyne kryterium

Ewangeliarz niedzielny Ewangelia (Mt 25, 31-46) Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
Michał Rychert

Ryzyko wiary

Ewangeliarz niedzielny Ewangelia (Mt 25, 14-30) Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
Michał Rychert

Bóg wyznacza czas

Ewangeliarz niedzielny Ewangelia (Mt 25, 1-13) Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
Michał Rychert

Duch braterstwa

Ewangeliarz niedzielny Ewangelia (Mt 23, 1-12) Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko,

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
Michał Rychert

Kryterium miłości

Ewangeliarz niedzielny Ewangelia (Mt 22, 34-40) Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
Michał Rychert

Aby to Bóg był Bogiem

Ewangeliarz niedzielny Ewangelia (Mt 22, 15-21) Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli:

Czytaj więcej »