Wiara

Ewangeliarz niedzielny
Łukasz Benedykt Bilski

Z Chrystusem na pustyni

Ewangeliarz Niedzielny Ewangelia według Świętego Marka (Mk 1, 12-15) Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
Michał Rychert

Oczyszczenie i królestwo Boże

Ewangeliarz Niedzielny Ewangelia (Mk 1, 40-45) Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę,

Czytaj więcej »
Kluby „TP”
Michał Rychert

Rozeznanie chrześcijańskie i homoseksualizm

Papież Franciszek mówi często o “rozeznaniu jako metodzie naszego działania”. “Rozeznanie” jest jednym z kluczowych pojęć dla zrozumienia tego pontyfikatu. Już w programowej Adhortacji “Evangelium gaudium” termin ten pojawia się

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
Michał Rychert

Od zdumienia do przerażenia

Ewangeliarz niedzielny Ewangelia (Mk 1, 21-28) W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie

Czytaj więcej »
#Advocatus_diaboli
Kazimierz Urbańczyk

Bóg nie potrafi?

Kontrowersja na marginesie rozdziału “Święta całość” książki Richarda Rohra “Uniwersalny Chrystus”. Rohr. Hillesum, Kołakowski, Leibnitz…

Czytaj więcej »