Posted on: 12 lutego 2018 Posted by: Józefa Hennelowa Comments: 0

W najnowszym wydaniu „Tygodnika Powszechnego” (nr 7/2018) znalazły się aż dwa odpowiedzialne zadania do udźwignięcia. Pierwsze zawiera się w materiałach na temat burzy, jaką wywołała nie tylko w naszym kraju nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Wprowadzona zmiana przewiduje karę pozbawienia wolności dla każdego, „kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Polskiemu Narodowi lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne”.

Drugie zadanie wynika z artykułu Piotra Sikory „Omylny papież i jego krytycy” na temat dystansu konserwatywnych hierarchów i publicystów wobec nauczania papieża Franciszka.

Dwa pytania, dwa niepokoje, dwa obowiązki sprostania zadaniom zakorzenionym w pojęciu narodowości (w sensie historyczno-geograficznym) i w pojęciu powszechności Kościoła – słowem: w całej naszej tradycji, sięgającej X wieku. Dawno „Tygodnik Powszechny” nie stawiał czytelnikom równie istotnych wyzwań. Oby nam nie zabrakło odwagi i uczciwości w poszukiwaniu odpowiedzi.

comments

Leave a Comment