Posted on: 19 marca 2014 Posted by: Mikołaj Golubiewski Comments: 0

klub_tp_logo_berlin13 marca berliński klub TP zajął się tematem antysemityzmu w polskim kościele. Okolicznością była 10 rocznica śmierci ks. Stanisława Musiała, gorącego propagatora dialogu międzyreligijnego, orędownika transparentnej refleksji nad antysemityzmem i stanowczych działań w tych sprawach ze strony episkopatu.

Członkowie ze zmartwieniem zgodzili się, że Kościół polski podejmuje w tych sprawach kroki ciągle niedostateczne. Jakkolwiek nieobecne są już publiczne wypowiedzi negatywne skierowane do (nielicznych) Żydów polskich, strapienia i sugestie ks. Musiała zawarte w jego nagrodzonym artykule “Czarne jest czarne” pozostają w mocy. Brak aktywności ze strony hierarchów może być odczytywany jako celowa bierność oscylująca wokół “banalizacji zła”, która, jak czytamy w artykule z roku 1997, “usypia sumienia”. Autor, pisząc o autorytetach moralnych i religijnych, które starają się wmówić,że „czarne jest białe”, miał na myśli niebezpieczną próbę odwracania wartości moralnych. Sam zaś nawoływał do jednoznacznego piętnowania antysemityzmu. W ramach takich działań członkowie klubu uznali za szczególnie ważną edukację szkolną. Bardzo często Polacy nie mają świadomości, co jest przejawem antysemityzmu, tym bardziej nie wiedzą co stanowi grzech antysemityzmu.

Większość zapewne nie zdaje sobie sprawy, że antysemityzm jest w ogóle kwalifikowany jako grzech. Szerzej omawiana kwestia antysemityzmu zwróciła rozmowy ku ksenofobii w ogóle, podziałom na swoich i obcych, problemom mniejszości społecznych. Szczególnie martwiąca jest nacjonalizacja symboliki chrześcijańskiej w celu wzmocnienia poczucia przynależności grupowej. Ks. Musiał pisał o tym w związku z groteskową sytuacją krzyży stawianych przy obozie zagłady w Oświęcimiu — miejscu wyjątkowym dla Żydów — a członkowie klubu przywołali także niedawne konteksty narodowego nadużywania krzyża w celach politycznych pojedynczych partii.

 

 

comments

Leave a Comment