Posted on: 6 stycznia 2017 Posted by: ks. Bartek Rajewski Comments: 0

Uroczystość Objawienia Pańskiego – „Trzech Króli”bartek_rajewski
I CZYTANIE: Iz 60,1-6. II CZYTANIE: Ef 3,2-3a.5-6. EWANGELIA: Mt 2,1-12.

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon . Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

„Usłyszał pan kiedyś głos Boga?” – zapytał dziennikarz prof. Wiktora Osiatyńskiego, znanego prawnika, ale także pisarza i publicystę, niepijącego od trzydziestu lat alkoholika. „Tak” – odpowiedział profesor. „Bóg, jakkolwiek Go nie rozumiem, przemówił do mnie kilka razy. Choćby wtedy, gdy kołatało mi się po głowie, żeby odejść od rodziny i samemu trzeźwieć. Usłyszałem jego głos: »Czy już nie pamiętasz, że zawsze, jak uciekałeś, to się upijałeś?«”.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego warto wcielić się w rolę dziennikarza i zapytać siebie: „Czy usłyszałeś kiedyś głos Boga? Czy Bóg kiedykolwiek objawił się Tobie?”. Tak wielu spośród naszych bliskich, przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych przeżywa dzisiaj doświadczenie dojmującego smutku, opuszczenia, wyobcowania, duchowego i psychicznego kryzysu. Czy usłyszeli kiedykolwiek głos Boga? Czy tęsknią za Nim?

Myślę, patrząc najpierw na moje własne życie, że każdy z nas odczuwa tęsknotę za Bogiem. Jednym razem uświadamiamy to sobie bardzo wyraźnie, innym próbujemy tę tęsknotę zagłuszyć. Dobrze, gdy towarzyszy nam ona nieustannie. Wspominani dzisiaj Trzej Królowie, zwani inaczej Magami, wyrażają obraz człowieka wierzącego, człowieka, który tęskni za Bogiem. Czyż ta tęsknota obecna gdzieś w głębi naszych serc, nie jest odbiciem tęsknoty samego Boga, który tęskni za człowiekiem, za mną, za Tobą? Bóg przecież także pragnie być kochanym.

Papież Franciszek mówi, że tęsknota za Bogiem wyzwala nas z naszych mentalnych granic, które prowadzą nas do myślenia, że nic nie może się zmienić. „Tęsknota za Bogiem jest postawą, która przełamuje nudny konformizm i popycha do zaangażowania się na rzecz tej zmiany, do której tęsknimy i której potrzebujemy”.

Trzej Królowie tęsknili za Bogiem. Dlatego zadali sobie trud szukania Go i wyruszyli w drogę, by Go odnaleźć. Dzisiejsze święto jest również po to, byśmy i my zdali sobie sprawę z naszej tęsknoty, odczuli brak Boga w naszym życiu, zapragnęli Go na nowo odnaleźć, zobaczyć i usłyszeć.

Wspomniany na początku naszych rozważań prof. Wiktor Osiatyński, w tym samej rozmowie z dziennikarzem, mówił także: „Bóg do dzisiaj czasem do mnie przemawia. Głównie w momentach kryzysu. Nie wiem, czy mogę to nazwać objawieniem. Najczęściej przemawia w stłuczkach samochodowych. Już wiem, że kiedy mam stłuczkę, to Bóg daje znak, żebym zwolnił” („Gazeta Wyborcza”, 24.11.2013 r.). Warto czytać znaki, które codziennie daje nam Bóg, pamiętając jednak, że zawsze wtedy, gdy „ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija nasze życie, ponad nami jaśnieje jednak Pan, i Jego chwała jawi się nad nami” (por. Iz 60,2).

comments

Leave a Comment