Posted on: 20 marca 2017 Posted by: Julia Piesiak Comments: 0

Człowiek w sposób naturalny dąży do najwyższego dobra jakim jest szczęście. Według Arystotelesa, jego osiągnięcie możliwe jest poprzez postępowanie w sposób zgodny z tym, co rozum podpowiada duszy. O zgodnym działaniu rozumu i duszy, i o tym, czym jest zasada “złotego środka” porozmawiamy na następnym spotkaniu Klubu “Tygodnika Powszechnego” w Berlinie.

“I tak obawiać się, być odważnym, pożądać, gniewać się, litować się i w ogóle radować się i smucić się można i zbytnio, i za mało, a w obu tych wypadkach niewłaściwie; doznawać zaś tych namiętności we właściwym czasie, z właściwych przyczyn, wobec właściwych osób, we właściwym celu i we właściwy sposób – to właśnie jest drogą zarówno środkową, jak i najlepszą” (Arystoteles, Etyka Nikomachejska, II 6, 1106b 18 ns.).

Data: 6 kwietnia 2017 r.

Godzina: 19:00.

Miejsce: klasztor oo. Dominikanów – Oldenburger Str. 46, 10551 Berlin.

Serdecznie zapraszamy!

 

comments

Leave a Comment