Posted on: 16 września 2018 Posted by: Redakcja Comments: 0

Klub „Tygodnika Powszechnego” w Warszawie zaparsza na spotkanie z prof. Marcinem Matczakiem – polskim prawnikiem, radcą prawnym, doktorem habilitowanym nauk prawnych, specjalistą w zakresie teorii prawa, profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

„Dopóki są ludzie, którzy mogą mówić, że coś jest złe, to zachowujemy proporcje, stabilność mentalną. Najgorzej jest wtedy – i takie zjawisko ma miejsce w krajach totalitarnych – gdy ludzie nie wiedzą już, co jest czarne, a co jest białe.” (MM)

„Jak bronić praworządności” to tekst w „Tygodniku Powszechnym”, w którym prof. Matczak mówi o pięciu ważnych sprawach koniecznych do uświadomienia sobie w sporze o praworządność. Nigdy nie rezygnować, zachować spokój, mówić do jak najszerszej publiczności, właściwie i różnorodnie argumentować, wskazując  bezpośrednie skutki wadliwego  funkcjonowania i naruszania niezależności systemu prawnego. 

Jak rozmawiać o praworządności, jak budować spójną i logiczną argumentację, skąd czerpać wiedzę, nie wdawać się w niekompetentne spory, umiejętnie podważać  błędne  rozumowania i nie ulegać emocjom.

Jak reagować na działania niezgodne z prawem i jak zabezpieczać prawa własne.

TY i JA,  porozmawiajmy o praworządności  i jej znaczeniu w życiu przeciętnego człowieka i obywatela oraz konsekwencjach jej naruszania.

Rozmowę, która odbędzie się  we wtorek, 9 października godz. 19:00 w sali KIK na ul. Freta 20/24A ( II piętro),  poprowadzi  radca prawny, Marzena Kwaczyńska. 

comments

Leave a Comment