Posted on: 14 maja 2018 Posted by: Anna Żarnowiecka Comments: 0

Zapraszamy na 3-cie z kolei spotkanie, na którym czytamy komentarze księdza Tischnera do Katechizmu Kościoła Katolickiego. Spotkanie odbędzie się 21-go maja (poniedziałek) o godzinie 17.30,  w Domu Aktywnej Młodzieży w  Gliwicach, przy ulicy Barlickiego 3, w sali nr 15.

 

Czytamy Tischnera w każdy trzeci poniedziałek miesiąca. Ostatnim razem rozmawialiśmy na kanwie II rozdziału naszej lektury, pt. „Wybranie”. Tischner odmalowuje w w tym rozdziale horyzont, jaki otwiera się przed człowiekiem przyjmującym postawę capax Dei (otwartości na Boga). Co się dzieje, kiedy Adama dosięga Boskie pytanie – Adamie gdzie jesteś? Rozważaliśmy przy tym fundamentalną rolę pytań w Biblii, zestawiając pytanie do Adama  z pytaniem Jezusa do uczniów –  A wy za kogo mnie uważacie?  Zastanawialiśmy się, czy to prawda, że jak mówi L. Freeman, pytania zbawcze ważniejsze są niż odpowiedzi. Mówiliśmy też o prymacie egzystencjalnego spotkania człowieka ze Słowem nad wiarą, rozumianą jako akceptacja metafizycznego opisu Boga. Weszliśmy wreszcie w problem doświadczenia królestwa Bożego jako przestrzeni wolności. Doświadczamy jej widząc jak wybór Boga (Abraham, Mojżesz) przewraca ludzkie życiorysy,  jak prześwieca przez nie transcendencja. I tu zatrzymaliśmy się nad fenomenem zaufania, na którym ufundowane jest nasze życie. A zwłaszcza rzeczywistość wiary, bowiem „wierzymy z innymi, zawsze z kimś wierzymy”. Zapraszamy na kolejne spotkanie.

Ewa Jasionek

 

 

comments

Leave a Comment