Wielki Post

Opinie
Barbara Niedźwiedzka

Nie jedzmy zwierząt w Wielki Post…

…a przynajmniej jedzmy ich mniej. Zbliża się post przed Świętami Zmartwychwstania. Czas refleksji nad własnym życiem, zaglądania w głąb siebie, spoglądania w górę ponad ziemską codzienność, i wokół siebie z

Czytaj więcej »
Nasz wspólny dom
Redakcja

Wielki Post z Encykliką Laudato si’

Post powinien być dla chrześcijan czasem przemiany duchowej, nawrócenia. Ogłoszona w 2015 roku encyklika „Laudato si” papieża Franciszka, z każdym rokiem coraz bardziej aktualna, właśnie teraz wzywa do przemyślenia naszego stosunku do świata, woła o przemianę duchową, o przemianę serca. Dlatego może być ośrodkiem, wokół którego w tym czasie mogą snuć się nasze pokutne myśli, toczyć nasza asceza, inspirować może się nasza dobroczynność.

Czytaj więcej »

Wdzięczność i zaufanie

I niedziela Wielkiego Postu Łk 4, 1-13 ZJezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe

Czytaj więcej »

Przynależność Boga

EWANGELIARZ  NIEDZIELNY   … I  Niedziela  Wielkiego Postu Rdz 9,8-15 Ps 25 1 P 3,18-22 Mk 1,12-15 Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, Czterdzieści dni przebywał na pustyni, kuszony przez szatana. Żył

Czytaj więcej »