seks

Marcin Pera

Jacy jesteśmy jako katolicy i dlaczego?

Wbrew otwierającemu Dodatek artykułowi Marty Niedźwiedzkiej „Cały ten seks”, publikacja nie podchodzi do sprawy ludzkiego ciała tylko od seksualnej strony. Wiele artykułów z tego Dodatku idzie w zupełnie innym kierunku

Czytaj więcej »