samotność

Marcin Pera

Jak być samotnym? //Pytania Powszechne

Wszyscy spotykamy się w życiu z samotnością: dystansem od innych, osamotnieniem, niezrozumieniem, niewystarczalnością spotkań, brakiem przy-bocznego/przy-bocznej, brakiem relacji absolutnej… Stąd pytanie: Jak być samotnym? Jak zachować dobry dystans od innych?

Czytaj więcej »
Kawiarenka Klubów "TP"
Joanna Rózga

By nikt nie był nikim

Na Kawiarence warszawskiego Klubu “TP” mówiliśmy o obojętności wobec drugiego, o wykluczeniu i izolacji, szukając przyczyn w uwarunkowaniach rodzinnych i społecznych. Rozmawialiśmy także o systemowych  rozwiązaniach problemu. To niełatwy temat,

Czytaj więcej »
Tu i teraz
Józefa Hennelowa

Tysiąc dobrych znaków

Im więcej dociera wiadomości o podejmowanych w tysiącach miejsc Polski staraniach o bliźnich, o sprawienie im chociaż chwili radości na Boże Narodzenie, tym większa nadzieja, że nie zatryumfują nad nami

Czytaj więcej »