Rozmowy niedokończone

Tu i teraz
Józefa Hennelowa

Pytanie bez odpowiedzi?

Do Księdza Redaktora, prowadzącego „Rozmowy niedokończone” w radiu toruńskim w nocy z 20/21 maja 2013 roku. Tę rubrykę radiową uważam za jedną z wyjątkowo cennych (szkoda tylko, że tytuł został

Czytaj więcej »