relacje międzyludzkie

Ewangeliarz niedzielny
Michał Rychert

Duch braterstwa

Ewangeliarz niedzielny Ewangelia (Mt 23, 1-12) Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko,

Czytaj więcej »