red. magdalena Legendź

Klub "TP" Bielsko-Biała
Janina Rogolińska-Pieronek

Spotkanie z luteranami w Bielsku-Białej

Dwutygodnik „Zwiastun Ewangelicki” wydawany obecnie w Bielsku-Białej jest spadkobiercą pisma , które ukazało się w Warszawie niemal w przededniu wybuchu powstania styczniowego. To pismo religijno-społeczne od 160 lat buduje tożsamość 

Czytaj więcej »