przypowieść o miłosiernym Samarytaninie; Fratelli tutti