Przemysław Czarnek

Errare humanum est
Klaudiusz Święcicki

Harcownik

W wojskach dawnej Rzeczypospolitej harcownikami nazywano żołnierzy, którzy wzywali na pojedynek wojaków strony przeciwnej. Zwycięska potyczka miała dodawać ducha hufcom. Takim harcownikiem był Imć Pan Michał Wołodyjowski. Małemu Rycerzowi nie

Czytaj więcej »