Przemienienie

Ewangeliarz niedzielny
Justyna Nowicka

Tylko miłość przemienia

Ewangeliarz Niedzielny na Święto Przemienienia Pańskiego Mt 17,1-9 Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego

Czytaj więcej »