protestantyzm

Michał Rychert

Marcin Luter – reformator czy heretyk?

Reformacja w niektórych katolickich środowiskach ma wciąż czarny pijar. Jest oskarżana o największe nieszczęście nowożytnego Kościoła. Czy słusznie? Mamy za sobą wiele lat dialogu ekumenicznego, wspólnych ustaleń i deklaracji. Czy

Czytaj więcej »
Klub "TP" Słupsk
Michał Rychert

Marcin Luter – reformator czy heretyk?

Reformacja w niektórych katolickich środowiskach ma wciąż czarny pijar. Jest oskarżana o największe nieszczęście nowożytnego Kościoła. Czy słusznie? Mamy za sobą wiele lat dialogu ekumenicznego, wspólnych ustaleń i deklaracji. Czy

Czytaj więcej »
Opinie
Michał Rychert

Meandry myślowe Pana Czarnka

Inkwizytorskie zapędy Pan Czarnka Wczoraj (15.07 br.) gościem Rozmowy Dnia w Radio Wrocław był Minister Edukacji Przemysław Czarnek. Oto pytanie redaktora dotyczące nauki religii, zacytujmy je w całości: „Sporo emocji

Czytaj więcej »
Klub "TP" Lublin
Joanna Świderska

Relacja z dysputy „Co z tym Lutrem?”

22 listopada 2019 r. Klub „Tygodnika Powszechnego” w Lublinie zorganizował dysputę pt. „Co z tym Lutrem?” – pomiędzy Panią diakon Haliną Radacz (konfesja luterańska) i ks. prof. Alfredem Wierzbickim (konfesja

Czytaj więcej »
Klub "TP" Lublin
Redakcja

Dysputa “Co z tym Lutrem?” 

22 listopada 2019 roku Klub „Tygodnika Powszechnego” w Lublinie odwiedzi gościnne progi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Lublinie, w którym o godz. 18.00 rozpocznie się dysputa o dwóch konfesjach

Czytaj więcej »