pomoc społeczna

Działania pomocowe
Joanna Rózga

Detencja. Życie w oczekiwaniu

Od wielu miesięcy trwa na granicy polsko – białoruskiej kryzys humanitarny. Przekroczenie granic udaje się nielicznym. Osoby ubiegające się o azyl umieszczane są w ośrodkach strzeżonych zwanych również ośrodkami detencyjnymi.

Czytaj więcej »