pokusa

Wiara
Michał Rychert

Wielki Post czasem próby

W Wielki Post, jak każdego roku wprowadza nas ewangeliczna scena kuszenia Jezusa na pustyni. Wzmianka mówiąca, że to „Duch wyprowadził Jezusa na pustynię” (Mt 4,1) każe nam zapytać, czy to

Czytaj więcej »