osąd

Ewangeliarz niedzielny
Redakcja

Niedziela Palmowa

Ewangeliarz Niedzielny Mt 26, 14 – 27, 66 Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według Świętego Mateusza Zdrada Judasza E. Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i

Czytaj więcej »