Opoka

Ewangeliarz niedzielny
Michał Rychert

Skała przebaczenia

Ewangeliarz Niedzielny na XXI niedzielę zwykłą. Ewangelia (Mt 16, 13-20) Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za

Czytaj więcej »