odpowiedzialność za Kościoł

Ewangeliarz niedzielny
ks. Andrzej Perzyński

Dzierżawcy winnicy

Ewangeliarz niedzielny Ewangelia (Mt 21, 33-43) Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował

Czytaj więcej »